Προφήτη Ηλία

19 - 20/07/2019: του Προφήτη Ηλία, πανηγύρι στο Τραχύ