Θεατρική παράσταση

Η θεατρική ομάδα του ΠΕ.Α.Π. Δήμου Σκύρου ''Γιώργος Κρασαδάκης"
παρουσιάζει......