Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου

Ώρες επισκεψιμότητας: 10:35 - 12:30 & 18:00 - 20:00
Εκτός Παρασκευής