Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου

Ώρες επισκεψιμότητας: 10:00 - 16:00 & 18:00 - 20:00