Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς

Καθημερινά 10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 91232 & 22220 91150
http://www.faltaits.gr/