Αρχαιολογικό Μουσείο

Καθημερινά (εκτός Τρίτης) 08:30 - 16:00
Τηλέφωνο 22220 91327