Αρχαιολογικό Μουσείο

Καθημερινά (εκτός Τρίτης) 08:30 - 15:30
Τηλέφωνο 22220 91327