Αίθουσα Τέχνης Γιώργου Λάμπρου

Μαγαζιά Σκύρου
Τηλ: 2222091334