Αγίου Γεωργίου

Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στην Χώρα Σκύρου.  


Ώρες επισκεψιμότητας:
10:00 - 13:00 &
18:00 - 20:00