Προφήτη Ηλία

19 - 20/07/2016: του Προφήτη Ηλία, πανηγύρι στο Τραχύ