Αρχαιολογικό Μουσείο

Καθημερινά (εκτός Δευτέρας) 08:00 - 15:00
Τηλέφωνο 22220 91327