Αρχαιολογικός χώρος Παλαμάρίου

Δευτέρα - Παρασκευή  08:00 - 14:00
Σαββάτο & Κυριακή     10:00 - 14:00